‎پیام خوش آمد پیشفرض!

سبد خرید


show blocks helper

نمایش 20 نتیحه

چادر ۲ نفره Flame هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Flame 2 از سری چادرهای Extreme شرکت Husky کشور جمهوری چک، از شما در برابر هر شرایطی محافظت می‌کند. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.

چادر ۳-۴ نفره Fighter هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Fighter 3-4 از سری چادرهای Extreme شرکت Husky کشور جمهوری چک، از شما در برابر هر شرایطی محافظت می‌کند. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.

چادر ۲-۳ نفره Felen هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Felen 2-3 از سری چادرهای Extreme شرکت Husky کشور جمهوری چک، از شما در برابر هر شرایطی محافظت می‌کند. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.

چادر ۲ نفره Falcon هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Falcon 2 از سری چادرهای Extreme شرکت Husky کشور جمهوری چک، از شما در برابر هر شرایطی محافظت می‌کند. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.

چادر ۸ نفره Boston هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Boston 8 از سری چادرهای Family شرکت Husky کشور جمهوری چک، دارای ۴ در، فضای راحت برای هشت نفر و اتاق بزرگ ۶ متری برای قرار دادن دوچرخه یا وسایل سفر، در وسط چادر است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۴ نفره Bromer هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bromer 4 از سری چادرهای Family شرکت Husky کشور جمهوری چک، دارای ۲ در، فضای راحت برای چهار نفر و اتاق بزرگ ۶ متری برای قرار دادن دوچرخه یا وسایل سفر است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۴ نفره Boynard Classic هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Boynard Classic 4 از سری چادرهای Outdoor Classic شرکت Husky کشور جمهوری چک، دارای فضایی راحت برای چهار نفر است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۴ نفره Bizon Classic هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bizon Classic 4 از سری چادرهای Outdoor Classic شرکت Husky کشور جمهوری چک، برادر بزرگتر Bizon 3، دارای دو در خروجی و فضایی راحت برای چهار نفر، به اضافه فضای مجزا برای قرار دادن دوچرخه، وسایل یا پخت و پز در هوای بارانی است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۳ نفره Bizon Classic هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bizon Classic 3 از سری چادرهای Outdoor Classic شرکت Husky کشور جمهوری چک، دارای دو در خروجی و فضایی راحت برای سه نفر، به اضافه فضای مجزا برای قرار دادن وسایل یا پخت و پز در هوای بارانی است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۳ نفره Bird Classic هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bird Classic 3 از سری چادرهای Outdoor Classic شرکت Husky کشور جمهوری چک، فضایی راحت برای سه نفر، مناسب پیمایش کوتاه یا کمپینگ است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۳ نفره Bird هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bird 3 از سری چادرهای Outdoor شرکت Husky کشور جمهوری چک، فضایی راحت برای سه نفر، مناسب پیمایش کوتاه یا کمپینگ است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۴ نفره Bizon هاسکی

1‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bizon 4 از سری چادرهای Outdoor شرکت Husky کشور جمهوری چک، دارای دو در خروجی، فضایی راحت برای چهار نفر و فضای مجزا برای قرار دادن وسایل، مناسب کمپینگ طولانی است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۳ نفره Bizon هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bizon 3 از سری چادرهای Outdoor شرکت Husky کشور جمهوری چک، دارای دو در خروجی، فضایی راحت برای سه نفر و فضای مجزا برای قرار دادن وسایل، مناسب کمپینگ طولانی یا پیمایش است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۲-۳ نفره Burton هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Burton 2-3 از سری چادرهای Outdoor شرکت Husky کشور جمهوری چک، دارای دو در خروجی و فضایی راحت برای دو نفر، مناسب برای سفر با دوچرخه و پیمایش‌های کوتاه یا کمپینگ است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۲ نفره Bizam هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bizam 2 از سری چادرهای Outdoor شرکت Husky کشور جمهوری چک، ترکیبی از سبکی و کوچکی، مناسب برای سفر با دوچرخه و پیمایش‌های کوتاه یا کمپینگ است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند.

چادر ۴ نفره Bright هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bright 4 از سری چادرهای Extreme Lite شرکت Husky کشور جمهوری چک، با اتاق داخلی جادار برای ۴ نفر و وزن بسیار مناسب به نسبت اندازه‌اش، ایده‌آل برای کوهنوردی و همچنین سفر با دوچرخه و کوله‌گردی است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. پارچه نایلونی چادر دارای خاصیت RipStop است که از پیشرفت پارگی جلوگیری می‌کند. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.

چادر ۴ نفره Baron هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Baron 4 از سری چادرهای Extreme Lite شرکت Husky کشور جمهوری چک، برادر بزرگتر Baron 3 با یک نفر فضای بیشتر و ارتفاع بلندتر، مناسب استفاده در انواع فعالیت‌ها از جمله کوله‌گردی، سایکل‌توریسم یا کمپینگ است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. پارچه نایلونی چادر دارای خاصیت RipStop است که از پیشرفت پارگی جلوگیری می‌کند. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.

چادر ۳ نفره Baron هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Baron 3 از سری چادرهای Extreme Lite شرکت Husky کشور جمهوری چک، از مدل‌های سرآمد چادرهای هم‌کلاس خود است و با اتاق اصلی بزرگ خود، مناسب استفاده در انواع فعالیت‌ها از جمله کوله‌گردی، سایکل‌توریسم یا کمپینگ است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. پارچه نایلونی چادر دارای خاصیت RipStop است که از پیشرفت پارگی جلوگیری می‌کند. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.

چادر ۳ نفره Beast هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Beast 3 از سری چادرهای Extreme Lite شرکت Husky کشور جمهوری چک، با ساختار تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت میله‌ها را بالا برده و وزن چادر را به حداقل رسانده است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. پارچه نایلونی چادر دارای خاصیت RipStop است که از پیشرفت پارگی جلوگیری می‌کند.

چادر ۲ نفره Bret هاسکی

0‎دیدگاه ها

چادر دو پوش Bret 2 از سری چادرهای Extreme Lite شرکت Husky کشور جمهوری چک، کوچکترین چادر دونفره این شرکت است. دیواره‌های چادر از عبور نور UV خورشید جلوگیری کرده و دارای پنجره توری برای گردش هوا هستند، کف چادر در برابر نفوذ آب بسیار مقاوم بوده و پوش دوم ضدآب و درزگیری شده آن از شما در برابر برف و باران محافظت می‌کند. پارچه نایلونی چادر دارای خاصیت RipStop است که از پیشرفت پارگی جلوگیری می‌کند. Bret 2 گزینه‌ای ایده‌آل برای مسافرت با دوچرخه، کوله گردی یا سفر کمپی کوتاه است. تیرک‌ها Dural ساخته شده از آلمینیوم، مقاومت تیرک‌ها را بالا برده و وزن را به حداقل می‌رسانند.